Екологічна безпека та збереження довкілля Черкащини: стратегічний план розвитку на 2020 рік

Екологічна безпека регіону розглядається як стан навколишнього середовища, коли гарантується запобігання погіршення екологічної ситуації та здоров’я людини. Це досягається сукупністю процесів і заходів щодо створення сприятливих умов для відтворення природних ресурсів, життя та здоров’я людей, як одна з категорій збалансованого розвитку регіону. Повідомляє сайт Черкаси.name

Соціально-екологічний розвиток області тісно і нерозривно пов’язаний зі станом довкілля, наявністю екологічних проблем та ризиків у регіоні. Оцінка стану довкілля області свідчить, що компоненти екосистеми зазнають негативного антропогенного впливу, а серед екологічних проблем області, які потребують вирішення, найважливіших є утворення та накопичення великих обсягів промислових та побутових відходів, зберігання на території області невідомих, не придатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, високий рівень забруднення водного басейну області та атмосферного повітря у м. Черкаси.

Стратегічна ціль поділяється на декілька етапів розвитку:

 • створення умов для поліпшення стану довкілля;
 • покращення управління відходами;
 • розвиток екомережі, природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття;
 • покращення стану водних об’єктів та атмосферного повітря.

Діяльність у межах цієї стратегічної цілі кореспондується зі стратегічним цілями та її реалізації у середньостроковій перспективі приведе до таких результатів:

 • Зменшення обсягів захоронення побутових відходів;
 • Зростання в області частки заготівлі, утилізації та використання відходів як вторинної сировини;
 • Збереження та примноження біо- та ландшафтного різноманіття. Формування цілісної екомережі;
 • Покращення стану земельних ресурсів; підвищення рівня обізнаності населення про стан навколишнього середовища;
 • Підвищення рівня екологічної культури населення;
 • Розвиток промисловості, транспорту та сільського господарства, залучення до господарського обороту все більшої кількості природних ресурсів, що використовують я не раціонально і неефективно, підвищують рівень навантаження на навколишнє середовище області та є основною причиною екологічних проблем.

Незадовільна екологічна ситуація в області потребує нагального вирішення. Серед заходів щодо поліпшення стану довкілля, чинне місце займає розвиток загальної свідомості населення щодо збереження та догляду за навколишнім середовищем. Особливий акцент повинен робитися на формуванні екологічної культури дітей та молоді.

Також, важливим при створенні умов для поліпшення стану довкілля є вдосконалення системи його моніторингу на регіональному рівні. Очікувані результати:

 • Впровадження екологічної освіти для формування нової системи моделі поведінки підростаючого покоління та суспільства загалом;
 • Екологізація виробництва шляхом формування екологічної свідомості керівників промислових підприємств;
 • Збільшення кількості об’єктів інфраструктури для підтримки екологічної поведінки населення;
 • Ефективне функціонування системи моніторингу довкілля на регіональному рівні.

Get in Touch

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

.,.,.,. Copyright © Partial use of materials is allowed in the presence of a hyperlink to us.